Langų daktaras

Privatumo politika

„Langų daktaras” gerbia savo Lankytojų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai.
  • Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu.
  • Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis teikiančiais naujienlaiškių ar sms žinučių siuntimo paslaugas.
  • Jūs galite www.langudaktaras.lt svetainėje naršyti be registracijos (svečio teisėmis).
Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  • apdoroti paslaugų užsakymams;
  • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras, garantinius dokumentus);
  • suformuoti meistro paslaugos užsakymą užsakytai paslaugai įvikdyti;
  • spręsti problemas, susijusias su garantiniais įsipareigojimais;
Toliau pateiktos asmens duomenų tvarkymo taisyklės apibrėžia duomenų valdymą:

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas yra „Langų daktaras“, interneto svetainės adresas www.langudaktaras.lt, elektroninio pašto adresas – remontas@langudaktaras.lt

1.2. Užsakovas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, pateikęs užklausą interneto svetainėje www.langudaktaras.lt

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Užsakovo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Užsakovo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Užsakovo duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Užsakovas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užklausos metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Užsakovas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, arba juos pašalinti, tai galima padaryti parašius el. laišką remontas@langudaktaras.lt arba paskambinus numeriu +370 689 43331. Tokiu atveju paslaugų tiekėjas turi įgyvendinti užsakovo prašymą per 2 darbo dienas.

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Užsakovo, kuris siunčia užklausą interneto svetainėje www.langudaktaras.lt , teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Užsakovo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto svetainės užklausos metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius užsakytas paslaugas arba kitas, su Užsakovo užsakymų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Užsakovo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.langudaktaras.lt interneto svetainėje.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie įkeliami interneto svetainėje www.langudaktaras.lt

4.3. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Užsakovas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Užsakovas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu remontas@langudaktaras.lt

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.langudaktaras.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.2.1. Svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti, bei gerinti jų patirti naršant www.langudaktaras.lt interneto svetainę.

6.2.2. Formuojant užklausą kliento prašoma pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas užsakymą arba kitais būdais. 

6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

6.4. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
Langų daktaras
Patikimas langų / durų remonto ir priežiūros partneris.
DARBO LAIKAS
I - V 09:00 - 19:00
VI 09:00 - 15:00
VII Nedirbame
© 2024 www.langudaktaras.lt